Ga er één avond voor zitten....

“Ga er één avond voor zitten”…

In de praktijk ervaar ik zeer regelmatig hoe fijn het is voor nabestaanden als hun dierbare overledene vooraf zijn of haar wensen voor de uitvaart kenbaar heeft gemaakt. Als uw uitvaartwensen vooraf bekend zijn neemt het veel zorgen om moeilijke beslissingen weg. De tijd die nodig is voor het nemen van deze moeilijke keuzes kan dan gebruikt worden om de laatste dagen nog zoveel mogelijk bij de dierbare overledene te zijn. Regelmatig maak ik mee dat, in een kamer vol familieleden, er verschillende meningen zijn over hoe de dag van uitvaart moet verlopen. Hoe fijn is het dan als de wens van de overledene duidelijk is en die wens uitgangspunt kan zijn voor de invulling van de uitvaart. Ook als al veel beslissingen voor de dag van uitvaart door de overledene vooraf zelf zijn genomen, blijft er nog genoeg te regelen en organiseren over. Zo kunnen de nabestaanden zich bijvoorbeeld richten op hun eigen persoonlijke invulling van de afscheidsdienst of het uitzoeken van de bloemen.

Natuurlijk is het geen leuk onderwerp en ook niet altijd makkelijk om over uw eigen uitvaart na te denken. Zeker niet als het overlijden, door afnemende gezondheid, steeds dichterbij komt. Het invullen van het uitvaartwensen boekje kan dan heel confronterend zijn. Toch is mijn advies altijd “ga er één avond voor zitten en neem de tijd om uw wensen te noteren en bijvoorbeeld naar muziek te luisteren. Het zal niet altijd makkelijk zijn en wellicht ook emotioneel. Toch neemt u uw nabestaanden hiermee veel zorg uit handen”. “Daarna kunt u het onderwerp met een gerust hart loslaten en genieten van de tijd die nog voor u ligt”.

Een van de eerste dingen die ik ontwikkelde toen ik mijn onderneming begon, was dan ook een uitvaartwensen boekje. Hierin kunt u, stap voor stap, aan de hand van een uitgebreide vragenlijst, invulling geven aan uw uitvaart. Dit boekje kunt u kosteloos bij mij aanvragen. Als u hulp nodig heeft bij het invullen van het boekje dan maak ik uiteraard graag een afspraak met u.

Ik adviseer altijd om zorg te dragen voor een adressenlijst die up to date is. Te vaak zie ik nog dat nabestaanden veel onrust ondervinden bij het zoeken naar adressen, met de daarbij behorende twijfels of niemand vergeten is bij het versturen van de rouwkaarten. Met een goede adressenlijst neemt u uw dierbaren veel zorg uit handen.

Als u het ingevulde uitvaartwensen boekje, samen met het trouwboekje, de adressenlijst en eventuele polissen van uw uitvaartverzekering op een makkelijk vindbare plaats klaarlegt, neemt u uw nabestaanden veel zorg uit handen. Uw nabestaanden krijgen daardoor alle tijd en ruimte om afscheid  te nemen.

Cookie instellingen