"In elk geval" door Alex

De toekomst afschaffen.

De toekomst is de tijd die na het huidige moment komt. Het tegengestelde is het verleden. Het snijpunt van verleden en toekomst is het nu waarin we leven (zegt Wikipedia).

Volgens sommige opvattingen is de toekomst reeds voor ons bepaald (door een oerkracht of een hoger wezen). De opvatting dat de toekomst vastligt was al in de 18e-eeuw aanwezig en stond bekend als determinisme. Later wetenschappelijk onderzoek liet zien dat deze stelling van het determinisme onhoudbaar was. De huidige wetenschappelijke opinie is dat we toch marginale invloed kunnen uitoefenen op sommige toekomstige gebeurtenissen. Stel (zegt de huidige wetenschap) dat we de toekomst zouden kunnen berekenen dan is er een computer nodig die veelomvattender moet zijn dan het gehele heelal. Onmogelijk dus.
 
Wellicht omdat de toekomst niet voorspelbaar is maken veel mensen zich zorgen. Ook in ons mooie kikkerlandje (waar we onze zaken toch aardig op orde lijken te hebben) maken veel mensen zich, al dan niet aangewakkerd door bepaalde politici, met in hun kielzog ophitsende (a)sociale media, zorgen over de toekomst.
 
Mede door deze soms ‘angstzaaiers’ zijn we bang dat de aarde opwarmt, dat er (etnische) oorlogen zullen uitbreken in Europa, robots de macht zullen grijpen, de economie in elkaar klapt, de oceanen worden leeggevist, dictators massavernietigingswapens zullen gebruiken, er niet te behandelen virussen komen, door smeltend poolijs grote overstromingen komen, et cetera. Allemaal zaken die zich niet of nauwelijks als toekomst laten voorspellen
 
Maar ook in de privésfeer kennen we angst voor de toekomst: kan ik mijn hypotheek blijven ophoesten, blijf ik wel een beetje gezond (dementie wordt straks volksziekte nummer één), heb ik nog een redelijk pensioen, blijft mijn zorg wel betaalbaar, et cetera. Maar ook: krijg ik een langdurig ziekbed, slijt ik mijn laatste jaren in een zorgcentrum, wordt het een ‘zachte’ of een  pijnlijke dood, heb ik wel als een goed mens geleefd, kom ik wel (of niet) in het hiernamaals. 
 
De thema’s en de mate van angst is voor een ieder verschillend, maar bijna iedereen is wel enigszins angstig voor de toekomst. Maar volgens mij hoeven we niet angstig of ongerust te zijn, want de toekomst bestaat helemaal niet. Kijk maar om u heen, de toekomst is nergens te bekennen. Toekomst is de tijd die na het huidige moment komt. Toekomst is het absolute tegenovergestelde van verleden, dat overigens ook niet bestaat.
 
Het snijpunt van toekomst en verleden is het nu waarin we leven. En als we in de toekomst van de toekomst wilt genieten zullen we in de toekomst de toekomst moeten afschaffen.
Cookie instellingen