"In elk geval" door Alex

Nieuwjaar 2020.

“Wanneer de polarisatie der standpunten in het gangbare denken, en het vaak al te weinig door enige kennis van zaken gehinderde impulsieve doen, zich blijven ontwikkelen in het huidige, mede door media veroorzaakte tempo, zal het karakter van de volgende generatie Nederlanders als meest in het oog springende wezenskenmerk een permanente staat van agressieve ontevredenheid met al het denkbare vertonen.”
Bovenstaande uitspraak is van de heren Koot en Bie en dateert uit het jaar 1980. Zieners waren deze twee mannen, want zij deden de uitspraak in een tijd dat Internet nog in de kinderschoenen stond en er geen sprake was van Twitter, WhatsApp, LinkedIn, Facebook, Instagram. Waar Koot en Bie spraken over ‘de volgende generatie Nederlanders’, blijkt dat ‘Nieuwe Media’, dat de communicatie tussen alle bevolkingsgroepen wereldwijd had kunnen verbeteren, inmiddels veelal verworden is tot wat Koot en Bie in 1980 al hadden voorzien.
Wij worden door de heersende cultuur in een bepaald patroon geperst als het gaat om de omgang met elkaar, en als je niet meedoet in het communicatiecircus wordt je niet serieus genomen. In de bijbel staat: “Ieder mens moet vlug zijn om te horen, en langzaam om te spreken” (Jakobus 1:19). Die tekst zegt dat er bij communicatie meer nodig is dan spreken alleen. Wij hebben via allerlei (sociaalmedia) kanalen veel contact met elkaar, maar omdat we onvoldoende - of niet - naar elkaar willen luisteren is van geslaagde communicatie geen sprake. En dat terwijl, zoals uit de Bijbeltekst blijkt, het allerbelangrijkst bij communicatie de kunst van het luisteren is.
Een luisterend oor zou in 2020 zomaar kunnen leiden tot meer begrip en daarmee wellicht ook veel van de huidige (vermeende) problemen kunnen oplossen.
Cookie instellingen