"In elk geval" door Alex

Eén ding is zeker.

“Je weet niet wat het leven nog zal brengen, maar één ding is zeker, dood gaan we in elk geval.” Deze ‘open deur’ valt tijdens gesprekken in mijn omgeving met enige regelmaat te beluisteren.
 
Dat het aardse leven ooit eindigt is ‘zeker weten’ niet de enige zekerheid in het leven.
Zoals het zeker is dat het leven ooit zal eindigen, is het ook zeker dat het ooit begon. Dat wil zeggen dat er in elk geval niet één, maar twéé zekerheden in het leven zijn.

Er zijn echter ook mensen die veel meer zekerheden denken te hebben. Bijvoorbeeld gelovigen die zeker weten dat er leven is na de dood. Daartegenover staan atheïsten die zeker weten dat het niet zo is. Anderen menen zeker te weten dat het socialisme de wereld kan redden, terwijl anderen zeker weten dat het kapitaalisme zaligmakend is. Of luitjes die zeker weten dat de Euro Nederland naar de afgrond leidt, terwijl weer anderen zeker weten dat herinvoering van de gulden juist rampzalige gevolgen heeft. En wat at te denken van hen die zeker weten dat de Islam en daarmee Islamieten, bedreigend zijn voor een seculiere samenleving, terwijl anderen zeker weten dat zij onze seculiere samenleving juist zullen versterken. Of de politici en hun volgelingen die zeker weten dat er niet nóg meer vluchtelingen moeten worden toegelaten, terwijl anderen zeker weten dat een zich geciviliseerd noemend land humaan moet zijn. Of bloedfanatieke zogenaamde supporters die zeker weten dat in de stad 020 de beste voetbalclub van Nederland huist, terwijl veel anderen even zeker weten dat die club nu juist in stad 010 is gehuisvest. Enfin, er zijn voorbeelden te over te benoemen van dingen die mensen zeker menen weten.

Ik houd echter niet zo van mensen die dingen zeker denken te weten. Het belet hen meen ik te bemerken, optimaal gebruik te maken van het kostbaarste dat de mens bezit, namelijk onbeperkte vrijheid van geest en daarmee een onbeperkt zicht op de wereld. Het lijkt er ook op dat die vermeende zekerheden soms leiden tot stellige en doctrinaire opvattingen, inclusief het daarbij behorend gedrag. De gevolgen daarvan zijn maar al te vaak, in soms extreme mate, zichtbaar via Twitter en andere media.

Naar mijn mening zijn er maar twee absolute zekerheden die geen (voor) oordeel in zich bergen: geboren zijn en doodgaan.

Dat ik zo’n kleine zeventig jaar geleden geboren ben is zeker, wanneer ik kom te overlijden gelukkig nog niet. Maar dat mijn uitvaart dan zal worden verzorgd door Henry van den Berg Uitvaartzorg, weet ik (bijna) zeker.
Cookie instellingen