"In elk geval" door Alex

Nieuwjaarswens 2018.

Hoe vang je aan het einde van 2017 de Nieuwjaarswens voor 2018 aan nu er zoveel onrust in onze samenleving gaande is? Groepen mensen en individuen staan lijnrecht tegenover elkaar, verdere opwarming van de aarde zal volgens deskundige dramatisch gevolgen hebben en dan toch de schone taak om geliefden en vrienden een gelukkig 2018 te wensen. 

 

Mijn grootste wens voor 2018 is dat alle medemensen zich, ongeacht afkomst huidskleur of geloof, kunnen ontplooien en ontwikkelen en dat die ambitie ‘manifest’ wordt in de versterking van de samenhang in onze samenleving. Ik hoop van harte dat gebeurtenissen in 2017 de opstap zijn om na te denken over waar het in het leven werkelijk om gaat. Laat 2018 daarom het jaar zijn waarin we samen mogen bijdragen aan een eerlijker en betere samenleving. Een samenleving waarin niemand wordt afgeschreven en waarin we niet tegenover - maar naast elkaar staan. Inderdaad ‘de boel bij elkaar houden’.

Er is in nogal eens badinerend gedaan over de uitspraak van weleer, maar de boel bij elkaar houden is in een samenleving waarin sociale en culturele tegenkrachten aan het werk zijn, wellicht meer dan ooit van belang.

 

Ja, ik weet, dus noem mijn wens gerust naïef idealisme. Maar, hoe lastig soms ook, ik weiger mij neer te leggen bij het negativisme dat met grote regelmaat te beluisteren valt in sommige kringen en blijf vol optimisme geloven dat het goede in ieder mens krachtig genoeg is de somberte het hoofd te bieden.

 

Hoe donkerder het is, hoe duidelijker lichtpunten zichtbaar zijn. Het zou fijn zijn als het vele licht dat rond Kerst en Oud en Nieuw huiskamers en straten siert, ons allen zicht biedt op een liefdevol, harmonieus en gezond 2018.
 

Winter
 
Winter. Je ziet weer bomen
door het bos, en dit licht
is geen licht maar inzicht:
er is niets nieuws 
zonder de zon.

En toch is ook de nacht niet
uitzichtloos, zolang er sneeuw ligt
is het nooit volledig duister, nee,
er is de klaarte van een soort geloof
dat het nooit helemaal donker wordt.


Zolang er sneeuw is, is er hoop.
 

Cookie instellingen